TƯ VẤN ĐỊNH HƯỚNG PHÂN BỔ DUNG TÍCH KHO LẠNH BẢO QUẢN

Dung tích kho lạnh bảo quản được thiết kế theo yêu cầu của từng trường hợp cụ thể. Nếu đơn vị không có yêu cầu chi tiết hoặc chưa nắm được cách phân bổ thì kho lạnh bảo quản có thể thiết kế theo một số định hướng sau đây.

Định hướng phân bổ dung tích kho lạnh bảo quản

Tương ứng với từng loại kho lạnh như kho lạnh bảo quản nông sản, kho lạnh bảo quản thịt, kho lạnh bảo quản thủy hải sản,… mà có những định hướng phân bổ dung tích kho lạnh hợp lý.

Các kho lạnh bảo quản thịt

>>> Click để nhận tư vấn về lắp đặt kho lạnh bảo quản giá rẻ toàn quốc

Bạn có thể sử dụng dung tích cho từng loại buồng định hướng theo các số liệu đã cho trong bảng dưới đây.

Dung tích kho lạnh Tỷ lệ dung tích,% dung tích chung Công suất buồng kết đông tấn/ngày đêm hoặc % dung tích chung.
Buồng bảo quản đông Buồng bảo quản lạnh Buồng vạn năng
50-600

1000-2000

3000-5000

>500

50-70

75

75

60

20

25-50

25

25

20

Đến 5 tấn/ngày đêm

1%

0.5%

0.5%

 

Kho lạnh của đơn vị chế biến thịt là một bộ phận của xí nghiệp hoặc liên hiệp chế biến thịt. Dung tích cả kho và của từng buồng như buồng chế biến lạnh, buồng gia lạnh, buồng kết đông, buồng bảo quản lạnh, buồng  bảo quản đông được tinshtheo dây chuyền công nghệ và số ca sản xuất.

Năng suất gia lạnh và kết đông phải đạt ít nhất 80% năng suất chế biến mỗi ca. Các buồng bảo quản lạnh có thể giữ thịt dự trữ được hai ngày đêm. Các buồng bảo quản đông có thể dự trữ được lượng thịt cho 60 ca làm việc.

Ngoài ra, các kho lạnh còn phải bố trí các buồng chất tải (tiếp nhận) và tháo tải cho các buồng gia lạnh và kết đông. Buồng vạn năng có chế độ nhiệt thay đổi tùy theo yêu cầu. Buồng phân phối và nếu cần cả buồng kiểm nghiệm sản phẩm.

Kho lạnh bảo quản cá

Kho lạnh công nghiệp cá thường không phải là xí nghiệp độc lập mà nằm trong tổ hợp công nghiệp cá có nơi tiếp nhận, xử lý và phân phối cá. Thường đến 80% dung tích kho lạnh để bảo quản đông. Dung tích còn lại là buồng vạn năng. Kho lạnh công nghiệp cá có dung tích đến 20 ngàn tấn, bình thường dung tích từ 100 đến 1000 tấn. Sự phân bổ dung tích của kho được thể hiện trên bảng dưới đây

Phân bổ dung tích kho lạnh bảo quản cá

Dung tích kho lạnh cá (tấn) Công suất buồng kết đông (tấn/24h) Dung tích dự trữ (tấn) Công suất bể đá (tấn/24h) Dung tích buồng chứa đá (tấn)
100

200

300

>= 750

10

20

30

50-75

20

40

50

75

5

15

20

30

80

100

Kho lạnh bảo quản rau quả

Kho lạnh bảo quản rau quả có các loại buồng sau

  • Buồng bảo quản rau quả
  • Buồng chế biến (lựa chọn, phân loại, đóng gói, đóng hộp)
  • Buồng tiếp nhận và phân phối sản phẩm

Đối với các kho lạnh nhỏ dưới 1000 tấn có thể sử dụng mọt buồng với nhiều chức năng. Ví dụ như buồng xử lý, phân phối và tiếp nhận của kho lạnh chế biến rau quả có thể là một buồng duy nhất. Kho lạnh phân phối rau quả thì không cần buồng này. Các buồng gia lạnh, thu gom của các kho lạnh thu mua, sau vụ mùa có thể dùng làm nơi bảo quản sản phẩm, phân loại trước khi bán.

Căn cứ vào định hướng phân bổ dung tích kho lạnh trên, các bạn có thể hình dung dễ dàng và lựa chọn, thiết kế và xây dựng kho lạnh hợp lý nhất. Một kho lạnh bảo quản được thiết kế hợp lý sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí sử dụng.

>>> Xem thêm: Định hướng phân bổ diện tích trong kho lạnh bảo quản