KHO LẠNH BẢO QUẢN THANH LONG,KHOAI LANG NHẬT – Q7-TPHCM